برفاب

اخبار

اخبار و رویدادها

جهانی شدن برفاب

برفاب در راستای تبدیل خود به برندی پیرو فاصله ها را نزدیک تر و جغرافیای حضور خود را گسترده تر نمود. افتتاح نمایندگی رسمی در

برفاب صادرکننده ممتاز سال 1400

برفاب امسال هم صادرکننده ممتاز سال شد! همچون سال‌های گذشته در سال 1400 هم عنوان صادرکننده سال به برفاب رسید. خرسندیم از اینکه به اطلاع