برفاب

روز: 19 مهر 1399

چاپ کتاب Leading The Leaders ترجمه دکتر جلیل پور با حمایت شرکت برفاب

چاپ کتاب Leading The Leaders ترجمه دکتر جلیل پور با حمایت شرکت برفاب

این کتاب سومین کتاب از مجموعه‌ای سه‌گانه است. در کتاب اول با عنوان «مدیر ایده‌آل» اين موضوع بيان شد که رهبر، مدير و يا مدير اجرايي ايده‌آل وجود ندارد و نمي‌تواند وجود داشته باشد که بتواند به‌تنهایی همة نقش‌هاي لازم برای ايجاد سازمان کارا و اثربخش در کوتاه‌مدت و بلندمدت را ايفاء کند. سازمان‏ها برای […]