برفاب

روز: آوریل 14, 2022

برفاب، غرفه نمونه در زمینه اخلاق حرفه ای

برفاب، غرفه نمونه در زمینه اخلاق حرفه ای

همواره اعتقاد داریم اساس یک برند تولیدی بر رعایت اصولی اخلاق بنا می‌شود و رفتار حرفه ای از ارزش‌های دائمی برفاب است. بر این اساس تلاش داریم در هر رویدادی نماینده اخلاق و رفتاری در خور برند برفاب باشیم. مفتخریم که این ویژگی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی خود را نشان […]