برفاب

روز: ژانویه 4, 2022

دریافت نشان صادرکننده ممتاز در سال 1400 توسط برفاب

دریافت نشان صادرکننده ممتاز در سال 1400 توسط برفاب

در مراسم بیست و پنجمین دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه کشور از 52 صادرکننده برتر سال 1400 تجلیل و تقدیر شد که در این میان شرکت برفاب موفق به دریافت نشان صادرکننده ممتاز را کسب کرد. شرکت برفاب در سه سال متوالی موفق به کسب مقام صادرکننده ممتاز و 5 سال به عنوان صادرکننده […]