برفاب

روز: 21 مرداد 1400

آموزش تصویری تعویض یاتاقان کولر آبی

آموزش تصویری تعویض یاتاقان کولر آبی تعویض یاتاقان کولر آبی

با شروع فصل گرما و ضرورت سرویس کولرهای آبی، بازار تعمیرات کولر هم گرم است. اگر شما هم از کولر آبی در منزل یا محل کار خود استفاده می کنید، احتمالا سر و کارتان به سرویس یا تعویض قطعات کولر افتاده است. یکی از قطعات اصلی کولر که همواره نیاز به سرویس یا تعویض دارد، […]