برفاب

روز: 1 آبان 1396

نمایشگاه ساختمان باکو 2017

نمایشگاه ساختمان باکو 2017

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان آذربایجان در سال 2017 از تاریخ 18 تا 21 اکتبر مصادف با 26 الی 29 مهر سال 1396 در باکو برگزار گردید. این نمایشگاه که با عنوان Baku Build 2017 برگزار گردید میزبان شرکت هایی از کشور های منطقه مانند ایران، روسیه، ترکیه و کشور هایی از […]